ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรังประจำปี 2560