ร่วมมอบตู้เย็นเพื่อใช้ในกิจกรรมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรังในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 โดยมีนางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นตัวแทนรับมอบ