กิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ ตามโครงการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงการพัฒนาทักษะทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว