ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อการคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งานในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2560