ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการ วันที่ 24 มกราคม 2557