ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ต้อนรับนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง ในโอกาสมาสำรวจสถานที่เพื่อใช้ต้อนรับในการเดินทางมาตรวจสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง ของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในวันที่ 8 ธันวาคม 25