ร่วมพิธีเปิดบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน