ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดประชารัฐ คนไทย ยิ้มได้ โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน