ผู้อำนวยการให้โอวาท สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักศึกษา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 ณ ห้องเรียนรวม วันที่ 24 มกราคม 2557