ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในโอกาสมาสำรวจสถานที่เพื่อใช้ต้อนรับในการเดินทางมาตรวจสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรังของพลเอกประ