ตัวแทนจากสถานีตำรวจทางหลวง จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในโอกาสมาสำรวจสถานที่เพื่อใช้ต้อนรับในการเดินทางมาตรวจสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรังของพลเอกประ