ต้อนรับท่านวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง และคณะ ในโอกาสมาสำรวจสถานที่ เพื่อใช้ต้อนรับในการเดินทางมาตรวจสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง ของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และค