ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม เนื่องในโอกาศมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง