ผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วสส.ตรังร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 (ดุหยง เกมส์) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ 25 มกราคม 2557