เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาชาดในครั้งนี้ด้วย