เข้าเยี่ยมชมบูธ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมกับทางบูธ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในครั้งนี้ด้วย