เข้าร่วม "เวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฎิรูปประเทศด้านกฏหมาย" โดยมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานเปิดงาน การนี้ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหว