ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาผู้สมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561