วสส.ตรัง ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8 (ดุหยง เกมส์) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ 25-26 มกราคม 2557