ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของดีแต่ละอำเภอพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรที่ประจำบูธของอำเภอหาดสำราญ