ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนมอบเงินเยียวยาแก่บุคลากรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร