ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  การนี้ท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วย ในครั้งนี้ด้วย