ผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วสส.ตรัง เข้าร่วมงาน Sport Night Thank you Party ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 26 มกราคม 2557