ต้อนรับนายราชัน อรุณแสง สาธารณสุขอำเภอกันตัง และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอกันตัง ในโอกาสมาสำรวจสถานที่เพื่อใช้ในมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรังขององค์การเภสัชกรรม