นายเจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์

ตำแหน่ง: 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ