พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยามเช้า ณ ห้องรับรองชั้น1 อาคารอำนวยการ วันที่ 27 มกราคม 2557