ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมอบกองทุนหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ร่วมสานฝันที่บ้านทุ่งอิฐ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพการดูแลสุขภาพช่องปาก ในโครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสวย ร่วมสานฝันที่โ