ร่วมออกบูธกิจกรรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในบูธ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง การนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง เป็นจำนวนมาก