ต้อนรับนายราชัน อรุณแสง สาธารณสุขอำเภอกันตัง และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอกันตัง ในโอกาสมาเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง ขององค์การเภสัชกรรม