ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง