ผู้จัดการกรุงไทยสาขาทับเที่ยง และคณะเข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมอบของที่ระลึกและปฏิทินปี 2561