ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561