ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประชาชนโดยมีท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด