ข้าเยี่ยมและมอบของเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ นางรัตนา ปราบเขต (ภรรยา) อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ