ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานในพิธี