ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน