ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย