ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังเกตการณ์การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์ รอบวิทยาลัยเพื่อความสวยงามและปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษา