ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง