ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน "สมอเกมส์ 2017 ลดเมืองร้อน ด้วยวิถีพอเพียง"