ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 29 มกราคม 2557