ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน HAPPY NEW YEAR 2018 ส่งความสุขถึงชาว วสส.ตรัง