ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์แทนคำขอบคุณ จากใจ ส.อ.ท.ตรัง และเป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ด้วยดีตลอดมา โดยมีท่านศิริพัฒ