ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 และพบปะอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นแหล่งฝึกในครั้งนี้