ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 30 มกราคม 2557