ผู้อำนวยการ และคณะสำรวจพื้นที่พร้อมด้วยบุคลากรจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางภายในวิทยาลัยให้สวยงาม ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 31 มกราคม 2557