Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์