ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อ.เมือง จ.พัทลุง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557