Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์