ผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วสส.ตรัง ร่วมพิธีย้ายศาล ตายาย จากบริเวณที่ตั้งเก่า(บริเวณหอพัก นศ.ชาย) ไปสถานที่ตั้งแห่งใหม่เพื่อใช้บริเวณนั้นในการตัดถนนสายใหม่ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557